Home

Professioneel MentorschapsBureau Noord Nederland is opgericht in 2011. Het werkgebied is Groningen, Friesland en Drenthe. Professioneel MentorschapsBureau Noord-Nederland houdt zich bezig met mentorschap. Door jarenlange ervaring binnen zorginstellingen en door een grote vertrouwdheid met relevante instanties zoals rechtbanken, zorgkantoren, UWV, gemeentes en financiële instellingen is Professioneel MentorschapsBureau Noord-Nederland uitstekend in staat om de persoonlijke belangen van cliënten te behartigen.
Persoonlijke benadering en maatwerk zijn de kernwaarden van Professioneel MentorschapsBureau Noord-Nederland.

Vanuit jarenlange ervaringen in de zorg, psychiatrie en de gehandicaptenzorg, kwam tot uiting dat sommige mensen niet de zorg krijgen waar ze recht op hebben. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door een verstandelijke beperking en je hebt geen mensen om je heen staan die jou kunnen begeleiden of ondersteunen in het leven zoals jij die het liefst ziet. Daar hoort bij dat je je veilig voelt, plezier hebt in het leven en er iemand is die in de gaten houdt dat het leven zo verloopt waar jij je het prettigst bij voelt.

Doordat oudere mensen veel langer op zichzelf blijven wonen is het belangrijk dat diegene wel goed verzorgd wordt thuis. Wie regelt de thuiszorg, wie regelt dat de oudere goed te eten krijgt en niet vereenzaamt. Als er kinderen zijn willen zij misschien wel alleen gezellig bij de ouder op visite maar niet alles regelen. Of wat als men te maken krijgt met Alzheimer, wie zorgt ervoor dat de ouder toch zolang mogelijk thuis kan blijven wonen met de juiste zorg of als het niet anders kan in het juiste verpleeghuis komt.

Vaak is het zo dat een familielid, goede vriend of kennis de taak op zich neemt om iemands persoonlijke belangen te behartigen. Maar soms komt het voor dat die er niet zijn of niet in staat zijn zo’n taak op zich te nemen. Ook kan het zijn dat er onenigheid bestaat in een familie en dat het verstandig is een buitenstaander als onpartijdige in te schakelen. Voor deze mensen die niet meer in staat zijn hun belangen op het gebied van behandeling, verpleging en verzorging te behartigen, bestaat mentorschap.

De taak van de mentor is het waarnemen van de belangen op het gebied van behandeling, verpleging, verzorging en begeleiding. Dat wil zeggen dat de mentor de persoon vertegenwoordigt bij zorg- of begeleidingsplan besprekingen en overleg heeft met behandelaars en verzorgers. Mijn bureau houdt zich bezig met het organiseren van zorg, behandeling en begeleiding. En onderhoudt de contacten met de begeleiders, verzorgers, artsen en uiteraard de eventueel aanwezige familie.

"Een mentor is een regisseur die in de gaten houdt of de zorg goed geleverd wordt. Zij levert zelf geen zorg."

Op deze website vindt u ook informatie over hoe mentorschap kan worden aangevraagd.

Voor vragen kunt u altijd gebruik maken van het contactformulier.

Professioneel MentorschapsBureau Noord-Nederland voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen voor professioneel mentorschap.

 

Wat is mentorschap?

Mentorschap is een beschermingsmaatregel die zorg draagt voor mensen die ten gevolge van een ziekte of een handicap niet (meer) in staat zijn, tijdelijk of permanent, voor zichzelf op te komen en hun persoonlijke (niet materiële) belangen te behartigen. Het gaat om mensen met een verstandelijke beperking, dementie, psychische/psychiatrische problematiek en/of niet-aangeboren hersenletsel.

Het mentorschap heeft als doel deze mensen te beschermen tegen misbruik en hun belangen op het gebied van zorg, behandeling, begeleiding en welzijn te behartigen. Meestal zal iemand uit de familie de vertegenwoordiging van hen op zich nemen. Wanneer deze echter niet beschikbaar zijn kan een professioneel mentor uitkomst bieden.

"Een mentor is een regisseur die in de gaten houdt of de zorg goed geleverd wordt. Zij levert zelf geen zorg."

De mentor zal de gementoreerde zoveel mogelijk stimuleren mee te denken in de te nemen beslissingen. Waar dit niet mogelijk is zal de mentor zoveel mogelijk in de geest van de gementoreerde beslissen, daarbij rekening houdend met de gevolgen op de korte en de lange termijn.

 

Aanvragen / tarieven

Hieronder een uitleg over hoe mentorschap aan te vragen,
een link om het aanvraagformulier te downloaden
en een kostenoverzicht.

Mentorschap kan worden aangevraagd door:

Het verzoek tot mentorschap moet worden gedaan bij de kantonrechter van de rechtbank van het arrondissement waar de persoon, voor wie het mentorschap is bedoeld, woont.
Enkele weken nadat de rechtbank uw aanvraag heeft ontvangen, wordt u mogelijk door de kantonrechter uitgenodigd om het mentorschap tijdens een zitting te bekrachtigen. Nadat de kantonrechter het verzoek tot instelling van het mentorschap heeft uitgesproken krijgt u de beschikking thuis gestuurd.


Het formulier om mentorschap aan te vragen kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.


Tarieven professioneel mentorschap 2019, exclusief BTW

Intake (eenmalige kosten): € 533,00
Regelen verhuizing: € 333,00
Tarief mentorschap: € 1132,00 (€ 94,33 per maand)

Voor een persoon in de leeftijd van 18 tot en met 23 jaar met een psychisch of psychosociaal probleem, psychische stoornis, gedagsproblemen of verstandelijke beperking geldt een tarief mentorschap van: € 1464,00 per jaar (€ 122,00 per maand).

 

Klachtenregeling

Wanneer er meningsverschillen zijn over de uitvoer van het mentorschap, die niet in een goed gesprek kunnen worden opgelost dan kunt u een officiële klacht indienen bij ons kantoor.
Download hier het klachtenformulier.

Privacy Statement

Download hier het Privacy Statement.

Contact

Professioneel MentorschapsBureau Noord-Nederland is telefonisch bereikbaar op nummer:
06 55 13 30 46
Of vul onderstaand contactformulier in.